Neuenmühle 1     D-95188 Issigau​      service@kuenzel-holz.de       +49  9288  924012

Udržitelnost

Dřevo – obnovitelná surovina

Vážíme si dřeva jako suroviny i životního prostředí. Lesní plochy se obhospodařují a spravují hospodárně, ekologicky a se společenskou odpovědností. Dřevo je z hlediska objemu a hmoty nejdůležitější surovinou na světě. Je ekologicky šetrné – jak při jeho vzniku, tak i při zpracování. Strom roste v přírodě bez zásahu člověka a k životu potřebuje pouze sluneční svit a dešťové srážky. To jsou vlastnosti, se kterými se u žádné jiné suroviny nesetkáme.

Vytěžením stromu se získá dřevo a vytvoří se prostor pro nové, mladé stromy. Neustálý přírůstek dřeva na sebe váže uhlík. Zachytávání uhlíku je tím větší, čím je produktivnější a rychlejší růst lesa.

Dřevařské produkty z šetrného lesního hospodářství významně přispívají k ochraně klimatu: Použití dřeva jako stavebního a konstrukčního materiálu prodlužuje efekt vázání uhlíku. Když dřevo nahrazuje fosilní paliva a energetické zdroje, pomáhá navíc chránit klima a snižovat emise skleníkových plynů v Německu.

Dřevo ze zodpovědné produkce je moderním, trvale udržitelným materiálem a zdrojem energie, který vynikajícím způsobem splňuje dnešní požadavky na ochranu životního prostředí, ochranu klimatu a ekologii.

Stromy regulují naše klima a zabraňují erozi půdy. Domácí lesy se obhospodařují se zřetelem na trvalou udržitelnost, jsou těženy a znovu vysazovány. Přepravní vzdálenosti jsou krátké. Pokácený strom se až na listí zcela zužitkuje, od řeziva a dřevěných materiálů až po vedlejší produkty, jako jsou mulč, štěpka a piliny.

Zpracování dřeva z našeho regionu udržitelným způsobem přispívá k zachování pracovních míst ve zdejším kraji. V celé své rozmanitosti se dřevo odráží v našem uvažování a konání.

Naše vášeň pro dřevo bere zřetel na budoucnost.