Neuenmühle 1     D-95188 Issigau​      service@kuenzel-holz.de       +49  9288  924012

Kulatina

VYSOCE KVALITNÍ KULATINY

Zpracováváme převážně smrk a jedli z domácích, franckých lesů. Abychom vám mohli nabídnout nejhospodárnější řešení těžby dřeva, zpracováváme dlouhé i krátké dřevo podle následujících měřítek:

Špička:
průměr min. 19 cm bez kůry

Pata kmene:
průměr max. 65 cm

Délky (krátké dřevo):
4 m a 5 m + 10 cm přesah

Délky (dlouhé dřevo):
10 m – 20 m (odstupňované po celých metrech) + 2 % přesah

Měření:
Měření v závodě pomocí kalibrovaného a certifikovaného 3D měřicího zařízení
www.werksvermessung.org

2

Kvalita:

  • Čerstvé dřevo kvality B, C
  • Kůrovcové dřevo
  • Dřevo kvality D

Požadavky na přípravu dřeva:

  • s kůrou
  • odvětveno na úrovni kůry
  • oříznuté náběhy kořenů
  • oříznuté třísky z čela kmene

Odběr:

Minimální množství 25 plnometrů
Složení dřeva u lesní cesty sjízdné pro nákladní vozidlo