Neuenmühle 1     D-95188 Issigau​      service@kuenzel-holz.de       +49  9288  924012

Dřevní štěpka

Künzel Holz Issigau - Hackschnitzel

DŘEVNÍ ŠTĚPKA PRO VYUŽITÍ
V NEJRŮZNĚJŠÍCH OBLASTECH

Vedlejší produkty vznikající při provozu pily, jako jsou odřezky nebo jiné zbytky dřeva, lze zpracovávat na tzv. dřevní štěpku. Zbytky dřeva se mechanicky drtí ve štěpkovači. Stupeň rozmělnění, a tím i velikost a tvar štěpky lze přitom přesně nastavit.

Také dřevní štěpku lze používat různě, např. k výrobě celulózy pro papírenský průmysl, při výrobě OSB desek pro nábytkářský průmysl nebo pelet na vytápění. Další využití štěpky se nabízí při chovu koní nebo v zahradnictví a zemědělství.