Neuenmühle 1     D-95188 Issigau​      service@kuenzel-holz.de       +49  9288  924012

Certifikáty

Pefc

CERTIFIKÁT PEFC

Disponujeme certifikací PEFC. Tímto certifikátem zaručujeme
původ dřevařských produktů z ekologického výrobního řetězce.

Jako spolehlivý partner lesního hospodářství chceme
v rámci certifikace výrobního řetězce (Chain of Custody) využívat dřevo
jako obnovitelnou surovinu ekologicky šetrným a udržitelným způsobem.

Certifikace PEFC podle mezinárodního standardu PEFC pro
výrobní řetězec COC („Chain of Custody“) se těší mezinárodního uznání.

Certifikát ujišťuje kupujícího, že jeho dřevěný výrobek vznikl
z důvěryhodných zdrojů.

CE

CE CERTIFIKÁT

Naše společnost získala certifikát CE. Značka CE zaručuje, že všechny naše výrobky splňují příslušné požadavky.

Veškeré významné změny výchozích surovin, výrobních postupů nebo systému interní kontroly výroby musí být hlášeny oznámenému subjektu.

Kromě toho máme certifikované a kalibrované zařízení na zpracování kulatiny a podporujeme myšlenku trvalé udržitelnosti také tím, že k získání energie spalujeme dřevní odpad z našeho závodu.