Neuenmühle 1     D-95188 Issigau​      service@kuenzel-holz.de       +49  9288  924012

Zušlechtění dřeva

MIMO JINÉ NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ TECHNIKY ÚPRAVY DŘEVA:

IMPREGNACE

… slouží k ochraně dřeva proti škůdcům pomocí konzervačních prostředků neobsahujících těžké kovy.
Wolsit EC-40 FP 2 žlutá, Wolsit EC 40 F hnědá

Ochrana proti zamodralosti
Wolsin FL – 35

SUŠENÍ

V sušicích komorách řízených počítači
se dřevo suší na požadovanou
konečnou vlhkost.

Komora čerstvého – odpadního vzduchu

HOBLOVANÉ ŘEZIVO

Dodáváme hoblované řezivo pro různé použití.
Prkna s drážkou a perem

Šířka: 120 a 140 mm (výpočetní rozměr)
Tloušťka: 23 mm (jiné tloušťky na vyžádání)
Délka: 3,00 až 5,00 m
Kvalita: čerstvé, sušené, impregnované.

Konstrukční dřevo (nezinkované)
Šířka: min. 60 mm, max. 300 mm
Tloušťka: min. 60 mm, max. 200 mm
Délka: 3,00 až 6,00 m
Kvalita: vysušeno na 15 % (+/- 3%), hoblováno po 4 stranách, zkoseno a kapováno, jednotlivě vyraženo. Tříděno podle EN 14081-1

Stavební dřevo / bednářské dřevo
Šířka: max. 300 mm
Tloušťka: max. 200 mm
Délka: max. 11 m
Kvalita: čerstvé, vysušené,
hoblované nebo zarovnané.

OUR PORTFOLIO OF SERVICES INCLUDES THE FOLLOWING WOOD FINISHING METHODS:

IMPREGNATING

… protects against pests using wood preservatives that are free of heavy metals.
Wolsit EC-40 FP 2 yellow, Wolsit EC 40 F brown

Protection against blue-staining
Wolsin FL – 35

DRYING

Wood is dried to the desired
final moisture content in computer-controlled
drying chambers.

Fresh – exhaust air chamber

PLANED GOODS

We deliver planed goods for all types of applications.
Tongue and groove
Width: 120 and 140 mm (calculated dimension)
Thickness: 23 mm (other thicknesses available on request)
Length: 3 to 5 m
Quality: fresh, dried, impregnated.

Structural timber (not dovetailed)
Width: min. 60 mm, max. 300 mm
Thickness: min. 60 mm, max. 200 mm
Length: 3 to 6 m
Quality: dried to 15% wood moisture (+/- 3%), planed, milled and capped on four sides, stamped piecewise. Sorted according to the EN 14081-1 standard

Timber/formwork timber
Width: max. 300 mm
Thickness: max. 200 mm
Length: max. 11 m
Quality: fresh, dried,
planed or equalized.