Neuenmühle 1     D-95188 Issigau​      service@kuenzel-holz.de       +49  9288  924012

HOBLINY Z FRÉZOVÁNÍ
A HOBLOVÁNÍ

Künzel Holz Issigau - Hobelspähne

ROZMĚRY HOBLIN VZNIKAJÍCÍCH
PŘI FRÉZOVÁNÍ A HOBLOVÁNÍ JSOU RŮZNÉ

Pokud jsou kmeny stromů příliš silné pro další zpracování, jsou před pořezem válcovitě ořezány. Hobliny, které při tom vznikají, se nazývají frézovací a vyznačují se delšími soudržnými vlákny.

Hobliny se používají mimo jiné jako surovina v chemickém průmyslu nebo se využívají k výrobě pelet pro účely získávání energie. Hobliny se dále využívají v dřevozpracovatelském průmyslu k výrobě různých dřevotřískových desek a své uplatnění nalézají i v živočišné výrobě jako podestýlka pro zvířata.